દરેક લોકો ને ઘરનું ઘર લેવાનું સપનું હોય છે. અમુક સમયે પૈસા ના અભાવે આ સપનું પૂરું નથી થઇ શકતું પણ હવે સરકાર આવા લોકો ને મદદ માટે ખાસ યોજના લાવી છે જેનું નામ પંડિત દિન દયાળ આવાસ યોજના, જે યોજના અંતર્ગત લોકો ને મકાન બાંધવા અથવા ઘર લેવા માટે સરકાર શ્રી દ્વારા સહાય કરવામાં આવે છે. આવો ચાલો જાણીયે આ યોજના શું છે અને કોને આ યોજના લાભ મળે અને ક્યાં ફોર્મભરવાનું હોઈ છે તમામ માહિતી તમને અહીંયા મળશે

Pandit Din Dayal Aavas Yojana 2022


Pandit Din Dayal Aavas Yojana 2022


Pandit Din Dayal Aavas Yojana 2022

પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના 2022 હેઠળ, નિયામક, વિકાસ કલ્યાણ અધિકારીની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા રાજ્યમાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગો, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો અને વિચરતી-મુક્ત જાતિના ઘરવિહોણા લોકોને આવાસ સહાય પૂરી પાડવા માટેની યોજના અમલમાં છે. esamajkalyan.gujarat.gov.in પોર્ટલ પર નિયત માપદંડો માટે પાત્રતા ધરાવતા અરજદારો પાસેથી. તારીખ 15-06-2022 થી 30-06-2022 સુધી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ વિગતો જુઓ.

ખેડૂતોને સ્માર્ટફોનની ખરીદી માટે સરકાર આપશે સહાય

પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના 2022 ના ​​નિયમો

- Pandit Din Dayal Aavas Yojana 2022 માં સહાય માટે અરજી ઓનલાઈન કરવાની રહેશે. અરજી સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો પણ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહેશે.

- જો અરજીમાં જરૂરી વિગતો ન હોય અથવા અરજી અધૂરી હોય, તો તે આપોઆપ નકારવામાં આવશે.

- જો ઓનલાઈન અરજીમાં સામાન્ય ભૂલ હોય તો, જો નાયબ નિયામકને જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિકાસશીલ જાતિ) દ્વારા તેને પૂર્ણ કરવા માટે કહેવામાં આવે, તો અરજી 15 દિવસમાં જિલ્લા અધિકારીને મોકલવી જોઈએ, ત્યારબાદ પ્રાપ્ત અરજી ગણવામાં આવશે.

- અરજદાર ગુજરાતનો વતની હોવો જોઈએ.

- અરજદારના પરિવારની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે ₹1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે ₹1,50,000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ.

- અગાઉના વર્ષોમાં, અરજદાર અથવા તેના પરિવારના સભ્યોને આ વિભાગ અથવા ગુજરાત રાજ્યના અન્ય કોઈપણ વિભાગમાંથી આવી સહાય મળી ન હોવી જોઈએ.

- આ યોજનાનો લાભ એક સમયે પરિવારમાં માત્ર એક જ વ્યક્તિને મળી શકે છે.

- જો જરૂરી હોય તો, જ્યારે વિનંતી કરવામાં આવે ત્યારે જિલ્લા કચેરીના અધિકારી દ્વારા અસલ દસ્તાવેજ બતાવવો જોઈએ. જો અરજદારે વર્ષ 2020-21માં ઓનલાઈન અરજી કરી હોય અને તેની પસંદગી ન થઈ હોય, તો અરજી રદ કરવામાં આવશે અને જો આવા અરજદાર ચાલુ વર્ષમાં લાભ મેળવવા ઈચ્છતા હોય, તો તેણે ફરીથી અરજી કરવાની રહેશે.

- ઓનલાઈન અરજીમાં અરજદારે તેના પરિવારના સભ્યનો મોબાઈલ નંબર આપવાનો રહેશે. જો અન્ય કોઈ વ્યક્તિનો નંબર આપવામાં આવ્યો હોય અથવા એક કરતાં વધુ અરજીઓ મળે તો આવી અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે.

- અરજદારે કરેલી ઓનલાઈન અરજીનું સ્ટેટસ જાણવા માટે વેબસાઈટ તપાસતા રહો.

- અરજી મંજૂર કરવાની સત્તા જિલ્લા અધિકારીની છે. તમે તેના વિશે અન્ય કોઈ દાવો કરી શકતા નથી.

- જો વધુ અરજીઓ સબમિટ થશે, તો રાજ્યના જિલ્લામાંથી જે તે જિલ્લા અને તાલુકાના લક્ષ્યાંકના આધારે ડ્રો પદ્ધતિ દ્વારા લાભાર્થીની પસંદગી કરવામાં આવશે.

જો અરજદારને ચાલુ વર્ષમાં આ યોજનાનો લાભ ન ​​મળે તો અરજદાર બીજા વર્ષે ફરીથી અરજી કરી શકે છે.

- esamakalyan.gujarat.gov.in ના ડેશબોર્ડ પર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો વિકાસશીલ વેબસાઇટમાં આપવામાં આવ્યા છે. સંપૂર્ણ અભ્યાસ પછી અરજદારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ સાથે જિલ્લાના નાયબ નિયામકની કચેરી, જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીની કચેરી, વિકસતી જાતિની કચેરીમાંથી પણ વિશેષ માહિતી મેળવવામાં આવશે.

- પંડિત દિનદયાળ આવાસ યોજના નિયામક, વિકાસશીલ જાતિ કલ્યાણ વિભાગ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગરનો નિર્ણય આખરી રહેશે.

Pandit Dindayal Awas Yojana 2022 પાત્રતાના માપદંડ

આવક મર્યાદા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- રાખવા ઠરાવેલ છે.

Pandit Dindayal Awas Yojana 2022 સહાયનું ધોરણ

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે ૫છાતવર્ગ, આર્થિક ૫છાતવર્ગ, વિચરતી વિમુકત જાતિના ઘર વહોણા ઈસમોને શહેરોમાં અને ગામડામાં વસવાટની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે માલિકીનો પ્લોટ ધરાવતા ઈસમોને મકાન બાંધવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તાર અને શહેરી વિસ્તારમાં રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- આપવામાં આવે છે.

મકાન બાંધકામ પૂર્ણ કરવાની અવધિ ર વર્ષની છે.

ગુજરાત માનવ ગરિમા યોજના 2022 | યોજના ની તમામ માહિતી

Pandit Dindayal Awas Yojana 2022 ડોક્યુમેંટ

અરજદારની જાતિ/પેટા જાતિનો દાખલો (આર્થિક પછાતવર્ગના અરજદારે જાતિનો દાખલો જોડવાની જરૂર નથી.), અરજદારનું લીવીંગ સર્ટીફીકેટ (શિક્ષિત હોય તો)

 • આવકનો દાખલો
 • અરજદારનો રહેઠાણનો પુરાવો (આધાર કાર્ડ/ વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈપણ એક)
 • કોઈ ગરીબી આવાસ યોજના હેઠળ જમીન/તૈયાર મકાન મળેલ હોય તે ફાળવણીના હુકમની, એલોટમેન્ટ લેટરની પ્રમાણિત નકલ.
 • જમીન માલિકીનું આધાર/દસ્તાવેજ/અકારની પત્રક/હક પત્રક/સનદ પત્રક ( જે લાગુ પડતુ હોય તે )
 • અરજદારને મકાન સહાય મંજુર કરવા માટે ગ્રામપંચાયતના તલાટી ક્મ મંત્રી / સિટી તલાટી ક્મ મંત્રી / સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટરે આપવાનું પ્રમાણપત્ર
 • મકાન બાંધકામ કરવાની રજા ચિઠ્ઠી
 • BPLનો દાખલો
 • પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો)
 • જે જમીન ઉપર મકાન બાંધવાનું છે, તે જમીન ના ક્ષેત્રફળ જણાવતા ચતુર્દિશા દર્શાવતા નકશા ની નકલ (તલાટી-કમ-મંત્રિશ્રિ)ની સહીવાળી.
 • પાસબુક / કેન્સલ ચેક
 • અરજદારના ફોટો

Pandit Din Dayal Aavas Yojana 2022 Important Link

PDF Form Download : Click here

Official Notification :  Click here

Official Website : Click here

Apply Online : Click here

અન્ય જાણકારી માટે : Click here 

Pandit Din Dayal Aavas Yojana 2022 Important Date

અરજી ફોર્મ ભરવાની શરુ તા. 16-06-2022
અરજી ફોર્મ સ્વીકારવાની અંતિમ તા. 30-06-2022


Note : કોઈપણ સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા માટે તમામ નિયમ સંપૂર્ણ વાંચ્યા બાદ જ Apply નો નિર્ણય લેવો. અમારા દવારા કોઈ Agent નીમવામાં નથી આવ્યા તો અમારા નામ પર કોઈ પૈસા ની માંગણી કરે તો પૈસા ની લેવડ - દેવડ કરવી નહિ. અમારો હેતુ માત્ર લોકો સુધી Sarkari Yojana ની માહિતી દરેક સુધી પહોંચાડવાનો છે જેથી વધુને વધુ લોકો આનો લાભ લઇ શકે.